uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star

TABELE gramatyczne języka hebrajskiego

x x x x x x

WYMOWA  języka hebrajskiego, dla Polaka, nie powinna nastręczać wielu problemów. Osobiście - w porównaniu do wymowy angielskiej  - uważam ja za bardzo łatwą do opanowania.  Zwrócić uwagę trzeba właściwie tylko na jedna głoskę, wymagająca nauczenia się i ćwiczeń,  nie istniejąca w języku polskim.  Jest to bardzo dźwięczne CH  (Anglicy  w transkrypcji notują KH).  Przysłuchując się mowie hebrajskiej - łatwo zauważyć coś charczącego, wyróżniającą ten język od pozostałych. Owo charczące  CH  zapisujemy hebrajskimi trzema znakami  ח (CHET) lub כ (CHAF) z jego końcową odmianą ך  (CHAF)

Przeciwieństwem ח, כ, ך  (CH)  jest bardzo słabe ה (H), prawie niewymawialne, a na końcu wyrazu w 99% stanowiące wygłos -A lub -E

Przypuszczam, iż również w mowie polskiej, w przeszłości musiała istnieć różnica w wymowie, pomiędzy CH a samym H, co  zanikło w mowie, a zachowało się w dzisiejszej pisowni. (Prof. Miodek na pewno wie coś na ten temat) :-)


SAMOGŁOSKI  -  w  języku hebrajskim pisanym - nie występują wcale.  Nie dziwią, więc, pewne różnice w ich wymowie poprzez różne osoby, szczególnie, iż w większości Żydzi z Izraela pochodzą z różnych stron świata i każdy mówi innym akcentem (a nie każdy zna dobrze hebrajski).

Chcę tylko zwrócić uwagę na to, iż w języku hebrajskim nie wymawia się głoski  ' Y ',  zastępując ją (gdy występuje w wyrazach pochodzenia zagranicznego) głoską  ' I '.

Słuchając  hebrajskiej wymowy - zauważyć  można  również  brak głoski   ' Ł ', a takie wyrazy, jak AUTO,  EUROPA,  AUSTRALIA, wymawiane są: OTO,  EJROPA, OSTRALIA.

Oczywiście - wielu Żydów włada kilkoma językami i wówczas używa głosek Y, Ł oraz wielu innych, obcych jego narodowej mowie.

כללי      (PODSTAWY - (klali


ZAIMKI OSOBOWE

Liczba pojedyncza:

ja ani אני 1
ty (do mężcz.) ata אתה 2
ty (do kobiety) at את
on hu הוא 3
ona hi היא

Liczba mnoga:

my anachnu אנחנו 1
wy (do meżcz.) atem אתם 2
wy (do kobiet) aten אתן
oni hem הם 3
one hen הן

ZAIMKI DZIERŻAWCZE

Liczba pojedyncza:

mi, mnie li לי 1
tobie (r. męski) lecha לך 2
tobie (r.żeński) lach לך
jemu lo לו 3
jej la לה

Liczba mnoga:

nam lanu לנו 1
wam (r.męski) lachem לכם 2
wam (r.żeński) lachen לכן
im (r.męski) lahen להם 3
im (r.żeński) lahem להן

 

Przykłady zastosowań zaimków dzierżawczych:

mam (dosł: jest mnie) jesz  li יש  לי 1
masz (do mężczyzny) jesz  lecha יש  לך 2
masz (do kobiety) jesz  lach יש  לך
on ma jesz  lo יש  לו 3
ona ma jesz  la יש  לה
 
mamy (dosł: jest nam) jesz  lanu יש  לנו 1
macie (do mężczyzn jesz  lachem יש  לכם 2
macie (do kobiet) jesz  lachen יש  לכן
oni mają jesz  lahem יש  להם 3
one mają jesz  lahen יש  להן

do góry  top  

Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק