uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star
6.
שיעור ה'


יש לי -

mam (jesz li)

אין לי -

nie mam (ein li)


Wyraz יש pomimo tego, iż w mowie odpowiada polskiemu 'mieć', nie jest czasownikiem. W dosłownym tłumaczeniu znaczy on 'jest', a w połączenie z przyimkiem ל odpowiada polskiemu 'mieć', lecz nie pełni w zdaniu funkcji czasownika. Podobnie jest w przypadku אין .
Zwrotu יש oraz אין używamy również w liczbie mnogiej, jako odpowiednik polskiego 'są', 'nie ma'. Przykład: יש אנשים ש (są ludzie, którzy …) oraz אין אנשים (nie ma ludzi).

(ja) mam יש לי LI אני - לי 1os. lp
(ty) masz (m) יש לך LECHA אתה - לך 2os. lp (m)
(ty) masz (ż) יש לך LACH את - לך 2os. lp (ż)
(on) ma (m) יש לה LO הוא - לו 3os. lp (m)
(ona) ma (ż) יש לו LA היא - לה 3os. lp (ż)
(my) mamy יש לנו LANU אנחנו - לנו 1os. lm
(wy) macie (m) יש לכם LACHEM אתם - לכם 2os lm (m)
(wy) macie (ż) יש לכן LACHEN אתן - לכן 2os. lm (ż)

(oni) maja (m)

יש להם LAHEM הם - להם 3os. lm (m)
(one) maja (ż) יש להן LAHEN הן - להן

3os. lm (ż)PRZYKŁADY


יש לדניאל דירה בירושלים ? Ma Daniel mieszkanie w Jeruszalajim ?

(jesz leDaniel dira baJeruszalajim ?)

כן יש לו דירה בירושלים. Tak, ma on mieszkanie w Jeruszalajim.

(ken, jesz lo dira biJeruszalajim)

יש למגדה מכונית ? Ma Magda samochód ?

(jesz leMagda mechonit ?)

לא, אין לה מכונית. Nie, nie ma ona samochodu

(lo, ejn la mechonit)

אניה, יש לך בית ? Ania - masz dom ?

(Ania, jesz lach bajit ?)

כן, יש לי בית. Tak, mam dom.

(ken, jesz li bajit)

Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק