uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star
uStronie Rumburaka
KLAWIATURA

Aktualności

Dział kursów języka hebrajskiego całkowicie przeobraża swoją strukturę. Stali bywalcy uStronia na pewno docenią tę zmianę. Niemniej, cały proces scalania w jedno — tak bardzo zróżnicowanych graficznie kursów — trochę potrwa. Do tego, więc, czasu udostępniam nadal stare strony. Kursy na nich zawarte są przeważnie niedokończone a ich kod HTML zasmiecony i błędny. Lepiej jednak coś, niż wcale — uważam i życzę przyjemnej nauki.

WSTĘP ■ Lekcja 1Lekcja 2Przykład אPrzykład בPrzykład גPrzykład ד

W tym krótkim kursie nauczycie się poprawnie pisać i czytać po hebrajsku, przy pomocy specjalnych znaków (kropek i kresek), zwanymi diakrytcznymi. Taką pisownię — zwaną pisownią zwięzłą (ścisłą) — stosuje się, aby uniknąć trudności iKROPKRES nieporozumień w Piśmie Świętym, w słownikach, poezji, publikacjach dla dzieci, podręcznikach, a także w niektórych wydaniach czasopism, w tak zwanym שפה קלה (safa kala) — języku łatwym (Izrael to zbieranina ludzi z całego świata i nie każdy obywatel tego państwa potrafi dobrze posługiwać się hebrajskim w mowie i piśmie — stąd ten ukłon w ich stronę pewnych wydawnictw prasowych)

W normalnym języku hebrajskim — w prasie, literaturze pięknej i naukowej, korespondencji, pismach urzędowych — nie używa się znaków diakrytcznych, a jako znaki samogłoskowe dodaje się litery י (jod) i ו (waw).

Taką też pisownię stosuję we wszystkich moich kursach, głównie ze względów, wynikających z ograniczeń technicznych, jakie nakłada na naśladowanie odręcznego pisma klawiatura komputerowa.

Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק