uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

krew

KREW — w Biblii jest synonimem DUSZY, czyli życia (zarówno ludzkiego, jak i zwierzęcego). Istotnie — dzisiejsi naukowcy, czy lekarze, coraz częściej nazywają krew organem, na równi — na przykład — z nerka, wątrobą, czy sercem. Krew to żywa tkanka. Przy dzisiejszym stanie medycyny — człowiek jest w stanie pozostać przy życiu przy braku części , bądź całości niektórych swych wewnętrznych i zewnętrznych organów. Nie można, natomiast, tego powiedzieć o krwi, która do istnienia jest niezbędna. Przy takiej wadze znaczeniowej krwi — nie dziwi fakt, iż w Biblii krew zwierząt zarezerwowana była wyłącznie na ofiary przebłagalne za grzechy. Zabronione było jej spożywanie, pod groźbą kary śmierci!

Choć Biblia nie jest poradnikiem medycznym — zadziwiające jest to, iż rady w niej zawarte — wydatnie przyczyniały się także do zachowania zdrowia fizycznego. Starożytni Żydzi byli najzdrowszym narodem świata, gdyż przestrzegali higieny, odpowiedniego postępowania z odchodami, czy chorymi zakaźnie. W czasach, gdy Europa tonęła we własnych miejskich śmieciach; królowa hiszpańska chełpiła się tym, iż tylko raz w życiu wzięła kąpiel, a ludzie umierali z powodu epidemii — Żydów oskarżano o przywoływanie Diabła, poprzez swój higieniczny tryb życia. (Chrześcijanie wierzyli bowiem, iż mycie się przywołuje Diabła).

Podobnie jest z krwią. Przyjmowanie krwi, szczególnie podczas transfuzji — wiąże się z ogromnym ryzykiem dla zdrowia. Czyż, więc, to nie Mądrość Boża od wieków radzi nam jej nie spożywać?

Niektórzy uważają, iż zakaz spożywania krwi, dotyczył wyłącznie Izraelitów, podlegających literze Prawa. Nic bardziej błędnego ! Po raz pierwszy, zakaz ten został nadamy Noemu, a więc, i całej ludzkości. Dlatego nie dziwi fakt, iż pierwszym chrześcijanom, choć nie podlegali już Prawu Mojżeszowemu, a nowemu — Chrystusowemu, nadal nakazano powstrzymywać się od krwi.

Oto, co na temat spożywania krwi mówi tzw. Stary Testament:

„Tylko mięsa z jego duszą — jego krwią — nie wolno wam jeść”. (Rodzaju 9:4)

„Oto ustawa po czas niezmierzony dla waszych pokoleń we wszystkich waszych miejscach zamieszkania: Nic wolno wam jeść żadnego tłuszczu ani żadnej krwi” (3 Mojżeszowa 3:17)

„I nie wolno wam jeść żadnej krwi — czy to z ptaka, czy z czworonożnego zwierzęcia — w żadnym z miejsc, gdzie mieszkacie. Każda dusza, która spożywa jakąkolwiek krew, dusza ta zostanie zgładzona spośród swego ludu” (3 Mojżeszowa 7:26-27)

„Jeśli jakiś człowiek z domu Izraela lub jakiś osiadły przybysz, który przebywa pośród was jako przybysz, spożywa jakąkolwiek krew, to zwrócę swe oblicze przeciw duszy, która spożywa krew; i niechybnie zgładzę go spośród jego ludu. (11) Bo dusza ciała jest we krwi, a ja dałem ją na ołtarz, abyście dokonywali przebłagania za swe dusze, gdyż to krew dokonuje przebłagania dzięki duszy, która w niej jest. (12) Dlatego powiedziałem synom Izraela: „Żadnej duszy spośród was nie wolno spożywać krwi i żaden osiadły przybysz, który przebywa pośród was jako przybysza nie może spożywać krwi”. (13) „Jeśli jakiś człowiek z synów Izraela lub jakiś osiadły przybysz, który przebywa pośród was jako przybysz, złapie podczas łowów dzikie zwierzę lub ptaka, które można jeść, to wyleje jego krew i przykryje ją prochem. (14) Bo duszą wszelkiego ciała jest jego krew dzięki duszy, która w niej jest. Toteż powiedziałem synom Izraela: „Nie wolno wam spożywać krwi żadnego ciała, gdyż duszą wszelkiego ciała jest jego krew. Każdy, kto ją spożywa, zostanie zgładzony”. (3 Mojżeszowa 17:10-14)

„Nic wolno wam jeść niczego razem z krwią”. (3 Mojżeszowa 19:26a)

„Tylko krwi nie wolno wam jeść. Masz ją wylać na ziemię jak wodę”. (5 Mojżeszowa 12:16)

„Tylko bądź stanowczo zdecydowany nie jeść krwi, gdyż krew jest duszą i nie wolno ci jeść duszy wraz z mięsem. (24) Nie wolno ci jej jeść. Masz ją wylać na ziemię jak wodę. (25) Nie wolno ci jej jeść, żeby się dobrze wiodło tobie oraz twojemu synowi po tobie, będziesz bowiem czynił to, co słuszne w oczach Jehowy”. (5 Mojżeszowa 12:23-25)

„Tylko jego krwi nie wolno ci jeść. Masz ją wylać na ziemię jak wodę”. (5 Mojżeszowa 15:23)

„Dlatego powiedz im: Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: «Jadacie z krwią i wznosicie oczy ku swym gnojowym bożkom, i wylewacie krew. Czyżbyście więc mieli dalej posiadać ten kraj?»” (Ezechiela 33:25)

Prawo Mojżeszowe zostało wypełnione przez Jezusa i zastąpione nowym. Jednak, w sprawie zakazu spożywania krwi — nic się nie zmieniło. I nic nie wskazuje na to (jak nieraz twierdzi Kościół Katolicki) , iż ten zakaz dany był pierwszym chrześcijanom jedynie tymczasowo.

Poniżej wersety o spożywaniu krwi z tzw. Nowego Testamentu:

„Albowiem duch święty i my sami uznaliśmy za słuszne nie nakładać na was dodatkowego brzemienia, z wyjątkiem następujących rzeczy koniecznych: macie powstrzymywać się od tego, co ofiarowano bożkom, i od krwi; i od tego, co uduszone, i od rozpusty. Jeśli Będziecie się tego starannie wystrzegać, dobrze się wam powiedzie. Bądźcie zdrowi!” (Dzieje 15:28-29)

„Jeśli chodzi o wierzących spośród narodów, to posłaliśmy nasze rozstrzygnięcie, żeby się trzymali z dala od tego, co ofiarowano bożkom, jak również od krwi oraz tego, co uduszone, i od rozpusty”. (Dzieje 21:25)

„ …lecz trzeba im napisać, By się powstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bożki i od rozpusty, i od tego, co uduszone (czyli nie wykrwawione), i od krwi”. (Dzieje 15:20)

top[Link w sieci:] Jak krew może ocalić twoje życie?