uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Największe kłamstwo Szatana

O jakie kłamstwo chodzi?

Jeśli ma to być kłamstwo największe z największych — musi mieć doniosłe znaczenie dla ludzkości. I tak jest w rzeczywistości. A odpowiedź na powyższe pytanie uzyskać można zaraz po otwarciu pierwszych kart Biblii:

„I Jehowa Bóg wziął człowieka, i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i o niego dbał. I Jehowa Bóg dał też człowiekowi taki nakaz: «Z każdego drzewa ogrodu możesz jeść do syta. Ale co do drzewa poznania dobra i zła z niego nie wolno ci jeść, bo w dniu, w którym z niego zjesz, z całą pewnością umrzesz»”. (Rodzaju 1:15-17)

Zapamiętajmy: Człowiek miał umrzeć, jeśli okaże nieposłuszeństwo — a żyć wiecznie — jeśli będzie posłuszny. (Czy to posłuszeństwo wiązało się z ograniczeniami dla człowieka? W żadnym wypadku. Przy całym raju pełnym drzew — ograniczenie dotyczące jednego drzewa wydaje się błahostką. Nie czuł tez człowiek żadnego ograniczenia ani pokusy, dopóki nie pojawił się Wąż.)

Ludzie z założenia mieli żyć wiecznie… jednak nie bezwarunkowo!!! Warunek był jeden: uznawanie Stwórcy za Stwórcę.

kuszenie w Edenie

A wąż był najostrożniejszy ze wszystkich dzikich zwierząt polnych, które uczynił Jehowa Bóg. Odezwał się więc do niewiasty: «Czy Bóg rzeczywiście powiedział, iż nie z każdego drzewa ogrodu wolno wam jeść?» Na to niewiasta rzekła do węża: «Z owocu drzew ogrodu jeść możemy.» Ale jeśli chodzi o jedzenie z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: «Nie wolno wam z niego jeść ani nie wolno wam się go dotknąć, żebyście nie umarli». Wtedy wąż rzekł do niewiasty: «Z całą pewnością nie umrzecie. Gdyż Bóg wie, że w tym samym dniu, w którym z niego zjecie, wasze oczy na pewno się otworzą i na pewno staniecie się podobni do Boga, będziecie znali dobro i zło». (Rodzaju 3:1-5)

„Z całą pewnością nie umrzecie” — rzekł Szatan, a jednak Adam i Ewa pomarli. Kto więc mówił prawdę, a kto kłamał? Bóg czy Szatan? Jezus powiedział o Szatanie, że ów, w momencie, gdy zaczął — już był mordercą. Bowiem, Szatan przywiódł na ludzkość śmierć, obiecując jej coś zupełnie przeciwnego: bezwarunkowe życie wieczne, równe Bogu, czyli nieśmiertelność.

Dlaczego pierwsze kłamstwo Szatana nazywam NAJWIĘKSZYM W DZIEJACH LUDZKOŚCI? Gdyż pokutuje ono do dzisiaj, nie tylko jako przyczyna śmierci człowieka ale i w umysłach ludzkich pod postacią wiary w nieśmiertelną duszę.

■ Na chłopski rozum: ■ A co wynika z poniższych wersetów? Czyż nie to, że człowiek po prostu umiera, a nie wędruje do nieba?:

Podsumowanie: Pierwsze kłamstwo Szatana trwa do dzisiaj w niebiblijnej nauce o nieśmiertelności duszy ludzkiej. Naturalnym pragnieniem człowieka jest żyć wiecznie. To pragnienie jest na tyle silne, że depcząc wszelki rozum, zdrową logikę i argumenty biblijne, skłania niejednego do wiary w bezwarunkowe istnienie, czyli nieśmiertelność. Warto zastanowić się, czy wiara w nieśmiertelność duszy nie jest przypadkiem pójściem drogą Adama i Ewy, którzy uwierzyli pierwszemu kłamstwu Szatana w Edenie?

Jeśli człowiek umiera, zamiast (jak bojownicy Islamu) pójść prosto do nieba, to jaka istnieje nadzieja dla ludzkości? To omawia dobrze artykuł, który znalazłem w Internecie, pod tytułem: Jaka jest nadzieja dla umarłych?

top© 2002 — RUMBURAK