uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski
Człowiek poszukuje Boga — WSTĘP

CZŁOWIEK POSZUKUJE BOGA

symbole religijne

OD tysięcy lat człowiek podąża wieloma różnymi drogami w poszukiwaniu Boga. Dlatego na świecie pojawiło się mnóstwo najrozmaitszych religii — od niezliczonych form hinduizmu po monoteistyczny judaizm, islam i chrześcijaństwo oraz filozofie wschodnie: sintoizm, taoizm, buddyzm i konfucjonizm. Gdzie indziej zwrócono się ku animizmowi, magii, spirytyzmowi i szamanizmowi.

Czy te poszukiwania Boga zostały uwieńczone sukcesem? Na kartach niniejszej książki zapraszamy każdego, by — bez względu na swe przekonania religijne — wziął udział w fascynujących poszukiwaniach prawdziwego Boga.

(Wydawcy)

[Rozdziały:]
[Skróty nazw przekładów Biblii oraz innych cytowanych dzieł religijnych:]

AS   — American Standard Version, American Revision Committee, 1901
AYAThe Holy Qur-an tłum. Abdullah Yusuf Ali, 1934
BG   —Swami Prabhupadã, Bhagavad-gitã taka jaką jest, tłum. K.Bocek, 1990
Bg   — Biblia gdańska z 1635 roku
BT   — Biblia Tysiąclecia, wydanie II, 1971
HM  — Święty Koran, wydany pod patronatem Hazrata Mirzy Tahira Ahmada, 1990
Int  — The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, 1985
JMBKoran, tłum. Jan Murza Tarak Buczacki, 1858
KJ    — King James Version, 1611
KJB  — Koran, tłum. J.Bielawski, 1986
NW  — New World Translation of the Holy Scriptures — With References, 1984

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wersety biblijne są przytoczone z Biblii warszawskiej, wydanej przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA


chrystianity symbolmuslim symbolhinduism symbolbuddism symboljudaism symboltao symbolsinto symbolshamanism symbol
top[Rozdziały:]