uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski
Jak powstało życie — WSTĘP

JAK POWSTAŁO ŻYCIE? Przez ewolucję czy przez stwarzanie?

kwiat

MILIONY ludzi wierzy w ewolucję. Miliony innych wierzy w stwarzanie. Jeszcze inni nie bardzo wiedzą, w co wierzyć. Książka ta jest przeznaczona dla nich wszystkich. Przedmiotem gruntownych rozwazań jest w niej kwestia, jak powstało życie i jakie to ma znaczenie dla przyszłości. Odwołując się do logiki oraz wyników badań, przeprowadzonych przez wybitnych naukowców, książka ta wyjaśnia skąd się wzięło życie i jakie znaczenie może to mieć dla ciebie.Człowiek - małpa
pisklę

[Skróty nazw przekładów Biblii oraz innych cytowanych dzieł religijnych:]

AS  — American Standard Version, American Revision Committee, 1901
AYAThe Holy Qur-an tłum. Abdullah Yusuf Ali, 1934
BG  —Swami Prabhupadã, Bhagavad-gitã taka jaką jest, tłum. K.Bocek, 1990
Bg  — Biblia gdańska z 1635 roku
BT  — Biblia Tysiąclecia, wydanie II, 1971
HM  — Święty Koran, wydany pod patronatem Hazrata Mirzy Tahira Ahmada, 1990
Int  — The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, 1985
JMBKoran, tłum. Jan Murza Tarak Buczacki, 1858
KJ  — King James Version, 1611
KJBKoran, tłum. J.Bielawski, 1986
NW  — New World Translation of the Holy Scriptures — With References, 1984

Wersety biblijne, przy których nie podano nazwy ani symbolu przekładu, tłumaczone są z New Translation of the Holy Scriptures (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Swiata), wydanie 1984r.


© 1989WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
Książka ta ukazała się w 28 językach.
Łączny nakład od roku 1985: 31 217 000 egzemplarzy (31 milionów 217 tysięcy)


birdflowerfrogmonkeyspacebuterflyatomyey
top[Rozdziały:]