uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Figurki, obrazy i inne przedmioty kultu (medaliki, różańce, krzyże, relikwie, szkalpierzyki) Kościół katolicki darzy wyjątkowo nabożną czcią…

papieskie bałwochwalstwo

„Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku ani postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach w górze, lub tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie wolno ci kłaniać się im ani dać się namówić do służenia im, gdyż ja, Jehowa, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania…” (2 Mojż. 20:3-5 oraz 5 Mojż. 5:7-9)

„Nie wolno ci padać na twarz przed innym bogiem, gdyż Jehowa, który ma na imię Zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym”. (2 Mojżeszowa 34:14)

„I ziemia ich jest pełna bezwartościowych bogów. Kłaniają się dziełu rąk, temu, co uczyniły czyjeś palce”. (Izajasza 2:8)

[inne zdjęcie-1] [inne zdjęcie-2] [inne zdjęcie-3] [inne zdjęcie-4] [inne zdjęcie-5] [inne zdjęcie-6]
noszenie bożków

„Do kogo mnie przyrównacie albo z kim mnie zrównacie lub zestawicie, żebyśmy byli do siebie podobni? Niektórzy szastają złotem z sakiewki i odważają srebro za pomocą ramienia wagi. Najmują kogoś wykonującego przedmioty z metalu, a on z tego czyni boga. Padają na twarz, kłaniają się. Niosą go na ramieniu, Dźwigają go i stawiają go na jego miejscu, żeby stał. Z miejsca, gdzie stoi, nie przenosi się. Ktoś do niego woła, lecz on nie odpowiada; nikogo nie wybawia z jego udręki”. (Izajasza 46:5-7)

„Niczego nie poznali ci, którzy noszą drewno swego rzeźbionego wizerunku, ani modlący się do boga, który nie może wybawić”. (Izajasza 45:20)

„Bo zwyczaje ludów są tylko tchnieniem, ponieważ jest to zwykłe drzewo z lasu, które ktoś ściął, dzieło rąk rzemieślnika posługującego się dłutem. Upiększa się je srebrem i złotem. Przymocowują je gwoździami i młotami, żeby żaden się nie chwiał. Są jak strach na wróble w polu ogórkowym i nie potrafią mówić. Trzeba je nosić, bo nie potrafią stawiać kroków. Nie lękaj się ich, ponieważ nie mogą sprowadzić nieszczęścia, nie są też w stanie czynić nic dobrego”. (Jeremiasza 10:3-6)

[inne zdjęcie-7] [inne zdjęcie-8] [inne zdjęcie-9]
metalowe bożki

„Ograniczony pozostaje każdy człowiek bez wiedzy, wstydzić się musi każdy złotnik z powodu bożka. Utoczył bowiem podobizny, które są kłamstwem i nie ma w nich [życiodajnego] tchnienia. Są one nicością, tworem śmiesznym, zginą, gdy nadejdzie czas obrachunku z nimi.” (Jeremiasza 10:14-15)

„Każdy, kto wykonuje przedmioty z metalu, zawstydzi się z powodu rzeźbionego wizerunku; bo jego lany posąg jest fałszem i w tych rzeczach nie ma ducha. Są marnością, dziełem wartym śmiechu. Znikną, gdy zostanie na nie zwrócona uwaga”. (Jeremiasza 51:17-18)

„Nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo podobne jest do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka”. (Dzieje 17:29)

relikwia


„Ich bożki to srebro i złoto, dzieło rąk ziemskiego człowieka.
Mają usta , lecz nie mówią;
mają oczy, lecz nie widzą;
mają uszy, lecz nie słyszą.
Mają nos, lecz nie czują zapachu.
Ręce mają, lecz nie dotykają.
Stopy mają lecz nie chodzą;
gardłem swym nie wydają dźwięku.
Do nich staną się podobni ich twórcy – wszyscy, którzy im ufają”. (Psalm 115:4-8)

[inne zdjęcie-10] [inne zdjęcie-11]
krzyż

„Boga nikt nigdy nie widział”. (1 Jana 4:12)

„I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na coś podobnego do wizerunku zniszczalnego człowieka, a także ptaków oraz stworzeń czworonożnych i pełzających”. (Rzymian 1:23)

[inne zdjęcie-12] [inne zdjęcie-13]
świątynia

„Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich” (Dzieje 7:48)

„On nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował”. (Dzieje 17:24-25)

[inne zdjęcie-14] [inne zdjęcie-15]

[zob. artykuł Katedry w dziale ARTYKUŁY]
Całowanie papieskich stóp Papież niesiony na tronie

Jeszcze w XX wieku, zwyczajem było noszenie w lektyce papieża, siedzącego na pozłacanym tronie, oraz całowanie go w stopy.

Apostoł Piotr — w przeciwieństwie do papieży — nigdy nie pozwoliłby na to, żeby człowiek oddawał mu hołd, w jakiejkolwiek postaci, tymbardziej w formie całowania stóp, jak to czyniono papieżom przez wieki. Zwróćmy uwagę, jak ów zareagował, gdy rzymski setnik Korneliusz padł mu do nóg i złożył pokłon: „Piotr (…) podniósł go, mówiąc: Wstań, i ja jestem tylko człowiekiem” (Dzieje 10:25-26; Mateusza 23:8-12)

A kiedy mieszkańcy Listry chcieli obwołać apostoła Pawła bogiem i złożyć na ich cześć ofiarę, ów zdecydowanie zareagował: „Mężowie, dlaczego to czynicie? My tez jesteśmy ludźmi i podlegamy tym samym ułomnościom” (Dzieje 14:15)

Równiez apostoł Jan nie pozostawia złudzeń, co do hołdowania komuś innemu, jak wyłącznie Bogu: „… a gdy usłyszałem i ujrzałem, upadłem, by oddać cześć u stóp anioła, który mi to pokazywał. Ale on mi mówi: 'Uważaj! Nie czyń tego! Jestem tylko współniewolnikiem twoim i twoich braci (…). Oddaj cześć Bogu' ”. (Objawienie 22:8-9)

Jak widać — nawet aniołom nie powinno się kłaniać, a wyłączna część należy się Bogu.[inne zdjęcie-16] [inne zdjęcie-17] [inne zdjęcie-18] [inne zdjęcie-19] [inne zdjęcie-20]
top© 2003 — RUMBURAK