uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Czy Bóg ma imię?

JEHOVAH Imię Boże nad bramą kościelną w Fehmarn w Niemczech

„Kto wstąpił do nieba, żeby zstąpić? Kto zebrał wiatr w obie garście? Kto wody owinął płaszczem? Kto sprawił, że się podniosły wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię i jakie imię jego syna — jeśli wiesz?” (Przypowieści 30:4)

W słowniczku, dodanego do katolickiej Biblii Tysiąclecia, pod hasłem IMIĘ, czytamy:

„IMIĘ — według pojęć starożytnych, nie tylko wyróżnia człowieka od innych ludzi, lecz stanowi istotną część składową jego osobowości. Stąd, co nie ma imienia — nie istnieje, a człowiek bez imienia jest jednostką bez znaczenia.” Zobacz skan hasła z Bibliii Tysiąclecia

Wielkie szczyty oraz małe wzniesienia, doliny, strumyczki, każde miejsce na ziemi, każda rzecz, wszystko, co człowiek odkrył wśród zjawisk, roślin, zwierząt — ma swoją nazwę. Tylko gatunki owadów nie odkrytych jeszcze przez człowieka, tylko gwiazdy nie wypatrzone jeszcze okiem ludzkim nie są nazwane, więc nie istnieją dla nas wcale. Bo jak nazwać cos, czego się nie zna ? Nawet zjawiska , których nie jesteśmy w stanie dostrzec własnymi zmysłami, a wiemy o nich, dzięki rozumnej dedukcji i przyrządom pomiarowym, człowiek nazywa po imieniu (prąd, fale elektromagnetyczne, grawitacja…)
Jest jednak Ktoś, kto ten cały uporządkowany wszechświat stworzył, a u większości ludzi nie zasługuje nawet na nazwanie z imienia.

„Macie więc modlić się w ten sposób: 'Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię’ ”. (Mateusza 6:9) O jakie imię tutaj chodzi ?

Bóg, Allach, Gott, God, EL (אל po hebrajsku), „GOSPODARZ” po rosyjsku albo Pan, Herr, Lord, ADON (אדון po hebrajsku) to tylko określenia. Niby wiemy, o co chodzi ale o którego boga naprawdę chodzi ? Może o Sziwę, Ozyrysa, Baala, Zeusa ? Inne określenia-zamienniki to: Wszechmocny, Król, Wszechwładny, Stwórca, Miłosierny, Władca Zastępów…… te określenia nieco bardziej przybliżają nas do prawdziwego Boga, bo przedstawiają jego przymioty. Ale czy to wystarczy ?
Mogłoby to w zupełności może wystarczyć, gdyby nie pewne cztery litery w tekście hebrajskim, które pojawiają się w Biblii prawie siedem tysięcy razy !!! (dokładnie 6828 razy w tekście hebrajskim):

Południowa Francja, Imię Boże w kościele w Digne

YHWH — to cztery hebrajskie litery, czytane od prawej do lewej:

י  —    JUD
ה  —    HEJ
ו  —  WAW
ה  —    HEJ

Z racji, iż w języku hebrajskim nie ma samogłosek, a Żydzi z czasem przesądnie przestali wymawiać imię Boże, zastępując je w wymowie (na szczęście nie próbowali uczynić tego w tekście, jak zrobiły to religie chrześcijańskie, fałszując tym samym Słowo Boże) słowami takimi, jak אל (Bóg) , אלהים (Bogowie), אדוני (Panie mój), a przede wszystkim słowem השם (to imię) to nie zachowała się pierwotna wymowa imienia Bożego.

Jednak, najstarszą znaną nam obecnie formą tego imienia jest Jehowa. Takie napisy można spotkać w wielu miejscach na świecie, miedzy innymi…

Imie Boze w Watykanie

……oraz w wielu innych miejscach: domach, ścianach, przejściach, wrotach, mostach, rycerskich zamkach, kościołach, ołtarzach, ambonach, chrzcielnicach, kościelnych organach, ławkach, kopułach, witrażach, obrazach, monetach, zbrojach rycerskich, działach, sztandarach, pieczęciach, odznakach, naszyjnikach, wisiorkach, medalikach, rzeźbach, tablicach, stelach, kamieniach, nagrobkach, grobowcach, na dziełach sztuki, eksponatach muzealnych, meblach, manuskryptach, starodrukach, modlitewnikach, biblijnych przekładach


Jako ciekawostkę podam, iż kiedyś kupiłem koszulkę, której motywem ozdobnym były inskrypcje w różnych językach, czy jakieś dziwne hieroglify. Jakież było moje zdziwienie, kiedy po wielu miesiącach, odkryłem na niej, powielane wielokrotnie dwa napisy: jeden po łacinie DEUS JEHOVA (Bóg Jehowa), a drugi po hebrajsku יהוה , czyli hebrajski tetragram imienia Bożego.

Istnieje tez forma JAHWE. Została ona dosłownie wymyślona przez 19-wiecznych uczonych, badaczy i teologów. Stało się tak właściwie pod wpływem restytucji na nowo imienia Bożego, wymawianego JEHOWA i ponownego odradzana się go w mowie ludzkiej, głównie za sprawą tzw. Badaczy Pisma Świetego.

Choć forma JAHWE stanowiła swojego rodzaju kontratak kościoła katolickiego, to dzisiaj nikt, ani tez i ja, nie kwestionuje poprawności jej używania, tym bardziej, iż jest ona zgodna z zasadami języka hebrajskiego i ma pewne uzasadnienie w skróconej wymowie imienia Bożego JAH. Jednak stare zapisy, w różnych narodowych przekładach biblii oraz w miejscach kultu religijnego, świadczą bardziej za formą JEHOWA i taką też formę używają, powszechnie nie lubiani Świadkowie Jehowy. Używają też ją , od czasu do czasu, protestanci. Znają to imię bardzo dobrze Żydzi lecz wymówienie go uważają za najcięższy grzech, gorszy od morderstwa ! (ale pomieszanie z poplątaniem wartości!)

Imię Boże na ścianie domu IEHOVA PORTIO MEA
„Działem moim jest Jehowa” (Ps.119:57)

Argumentem na to, iż Imię Boże było powszechnie znane w starożytności, jest fakt występowania go jako część składowa imion ludzkich. Formy te, na początku wyrazu, zaczynają się JEHO, a na końcu JEHU, JAHU. (Jehoszafat król Judy, Jehoram — król Izraela, Jehu — król Izraela, Jehonadab, Jehoszeba — córka króla Jehorama, Jehoasz — król Judy, Jehojada — kapłan; Jehoachaz i Jehoasz — królowe Izraela; Jehoachaz i Jehojakim — królowie Judy; Jehojachin — król Judy; czy znane nam współcześnie nazwisko byłego premiera Izraela Natanjahu)

Przykładem zastosowania ‘niewymawialnego imienia’ w imionach synów człowieczych niech będzie również Jehoszua, tłumaczone w zależności od upodobań tłumacza jako Jozue, Józef lub Jezus. Znaczy ono tyle co „Jehowa wybawia”.

Kolejnym przykładem z całego szeregu może być Jehohanan (współczesny Jan — „Jehowa obdarza łaską”). W wielu tych imionach środkowe ‘H’ pozostaje nieme, co tworzy Joszuę, Jotama, Jozjasza, Jonasza, Jonadab albo tez samo słowo Żyd = Jew po angielsku. Także imię John (czyli wyżej wspomniany Jan) kojarzyć się może stosownie do tego tematu.

Są tacy, którzy twierdzą z zapałem, iż imię Boże JEHOWA to tylko określenie, które znaczy tyle, co יהיה כאשר יהיה (będę który będę) albo ‘On powoduje, że się staje’ (od niedokonanej formy hebrajskiego czasownika ‘stawać się’ — HAWAH — הוה) (Dzisiejszy język hebrajski różni się nieco od starożytnego. Obecna znaną mi formą tego czasownika jest להשות , o zupełnie innym brzemieniu LEHASOT)

Owszem. Tyle to dokładnie znaczy ale w niczym nie ujmuje to pojęciu słownikowemu IMIĘ.

Moneta szwajcarska z wybitym Imieniem Bożym
angielski — Jehovah
awabakal — Yehóa
bugotu — Jihova
duński — Jehova
efik — Jehovah
fidżijski — Jioya
fiński — Jehova
francuski — Jéhovah
futuna — Ihova

hiri motu — Iehova
hiszpański — Jchová
holenderski — Jehovah
igbo — Jehoya
japoński — Ehoba
joruba — Jehofah
kantoneski —Yehwowah
maoryski — Ihowa

mwala-malu — Jihova
narrinyeri — Jehoyah
nembe — Jihova
niemiecki — Jehova
petats — Jihouva
polski — Jehowa
portugalski — Jeová
rumuński — Iehova
samoański — Ieova
suahilijski — Yehova

suto —Jehova
szwedzki — Jehova
tagalski — Jehova
tahitański — Iehovah
tongan — Jihova
venda — Yehova
węgierski — Jehova
włoski — Geova
xosa — uYehova
zulu — uJehova

i tak dalej, i tak dalej….

Każde imię, każda nazwa geograficzna coś oznacza. Nawet, jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to dana nazwa oznaczała coś wówczas, kiedy zostawała nadawana, niekoniecznie w naszym języku.

Imię Boże na zbroi rycerskiej — ZOBACZ POWIĘKSZENIE / ZOOM+

Dlatego , naturalnym jest, iż również Imię Boże coś oznacza, a oznacza jedną z cech samego Boga — jego Moc i Nieśmiertelność.

W obliczu powszechnego w świecie starożytnym politeizmu, gdzie bogi wykonywano z nietrwałego kamienia, drewna, czy metalu — nieśmiertelny Bóg miał na pewno swoje znaczenie.

Nie powinna też nikogo dziwić, odmienność sposobu wymawiania imienia Bożego, w zależności od języka. Tak jest z każdym imieniem człowieka i miejsca geograficznego, że, choć podobnie, brzmi ono inaczej.

Oto zaledwie kilka, z całej masy wersetów biblijnych z Imieniem:


(Izajasza 51:15)        „ Lecz ja, Jehowa, jestem twoim Bogiem, Tym, który wzburza morze, by huczały jego fale. Na imię mu Jehowa Zastępów.”
(Jeremiasza 16:19-21) „Jehowo, moja siło i moja twierdzo, i moje miejsce ucieczki w dniu udręki, do ciebie przyjdą narody z krańców ziemi i powiedzą: „Zaiste, nasi praojcowie posiedli oczywisty fałsz, marność i rzeczy, z których nie ma żadnego pożytku”. Czyż ziemski człowiek może sobie uczynić bogów, skoro nie są oni bogami? „Dlatego też daję im poznać: za tym jednym razem dam im poznać moją rękę i moją potęgę i będą musieli poznać, że mam na imię Jehowa”.
(Przypowieści 18:10) „Imię Jehowy jest potężną wieżą. Wbiega do niej prawy i doznaje ochrony”
(Jeremiasza 33:2)       „Oto, co rzekł Jehowa, Ten, który uczynił ziemię, Jehowa, Ten, który ją ukształtował, by ją mocno ugruntować, Jehowa to jego imię”.
(Jeremiasza 31:35)    „Oto, co rzekł Jehowa, Dawca słońca, by świeciło za dnia, ustaw księżyca i gwiazd, by świeciły nocą, Ten, który wzburza morze, by huczały jego fale, Ten, którego imię Jehowa Zastępów”
(Jeremiasza 32:18)    „Ach, Wszechwładny Panie. Jehowo! Oto ty uczyniłeś niebiosa i ziemię swą wielką mocą i swym wyciągniętym ramieniem. Cała ta sprawa nie jest zbyt cudowna dla ciebie,  okazującego lojalną życzliwość tysiącom i odpłacającego za przewinienie ojców w zanadrze synów po nich, dla prawdziwego Boga, Wielkiego, Potężnego, którego imię Jehowa Zastępów”
(Jeremiasza 46:18)    „Jako żyję — brzmi wypowiedź Króla, którego imię Jehowa Zastępów…”
(Jeremiasza 48:15)   „Moab został złupiony i wyruszono przeciw jego miastom. A ich doborowi młodzieńcy poszli na rzeź' — brzmi wypowiedź Króla, którego imię Jehowa Zastępów”
(Jeremiasza 10:16 lub 51:19) „Nie taki jest Dział Jakuba, on bowiem jest Twórca wszystkiego, nawet laską swego dziedzictwa. Imię jego — Jehowa Zastępów”
(Jeremiasza 50:34)    „Ich Wykupiciel jest silny, jego imię — Jehowa Zastępów”
(Izajasza 42:8)         „Jam jest Jehowa, To jest moje imię; i chwały mojej nie oddam nikomu innemu ani mej sławy rytym wizerunkom”
(Izajasza 54:5)         „Bo twój Wielki Twórca jest twoim właścicielem, mężem, na imię ma Jehowa Zastępów; i Święty Izraela jest twoim Wykupicielem. Zwany będzie Bogiem całej ziemi”
(Izajasza 57:15)       „Oto bowiem, co rzeki Wysoki i Wzniosły, który mieszka na zawsze i którego imię jest święte…”
(Amosa 5:8)             „Twórca gwiazdozbioru Kima i gwiazdozbioru Kesil, Ten, który zamienia głęboki cień w ranek, i Ten, który sprawił, że dzień stał się ciemny jak noc, Ten, który przyzywa wody morza, aby je wylać na powierzchnię ziemi — Jehowa to jego imię”
(Amosa 5:27)            „…I sprawię, że pójdziecie na wygnanie poza Damaszek' — rzekł ten, którego imię jest Jehowa, Bóg Zastępów”
Imie Boze na scianie domu
(Amosa 9:6)             „Ten, który buduje w niebiosach swe schody, a swą budowlę nad ziemią, którą założył; ten, który przyzywa wody morza, aby je wylać na powierzchnię ziemi — jego imię Jehowa”
(Psalm 83:18 lub 19) „Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że Ty masz na imię Jahwe, ze tylko sam jesteś najwyższy nad cała ziemią” (katolicka Biblia Tysiąclecia, wydanie drugie)
(Psalm 68:4 lub 5)    „Śpiewajcie Bogu, grajcie jego imieniu; wznieście pieśń Temu, który jedzie przez pustynne równiny jako Jah, bo takie jest jego imię; i weselcie się przed jego obliczem”
Imię Boże

Zwolennikom usuwania z treści Pisma Imienia Bożego JHWH, jako zwykłego określenia, pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż tetragram Imienia Bożego występuje najczęściej nie samodzielnie lecz w połączeniu z jakimś określeniem właśnie.
Najczęściej czytamy: JEHOWA BÓG (יהוה אלהים) albo WSZECHWŁADNY PAN JEHOWA, JEHOWA ZASTĘPÓW … Dla mnie to jest dowód na to, iż JEHOWA, to nie to samo, co BÓG.

BÓG to określenie, tytuł, a JEHOWA to imię — tak, jak imię rozumie się u każdego człowieka, czyli nazwa, odróżniająca kogoś od innych.

A rzecz ciekawa — Marii, Antków, Marków mamy na świecie wielu. Są nawet tacy, którzy nazywają siebie Jezusem. Ale imię JEHOWA przynależne jest jedynie Bogu.

Wyobraźmy sobie również, jak to, w czasach starożytnych, gdzie powszechna była wiara w przeróżne maści bogów, bogiń i bożków, a jedynie Izraelici wierzyli w jednego Boga, na przekór całemu światu. Gdyby Żydzi nie wymawiali Imienia Bożego, jakąż ripostę mogliby dać , naśmiewającym się z ich Boga bez imienia ościennym ludom ?

„Chlubcie się świętym imieniem jego” — zachęca Żydów (i nas) do tego 1 Kronik 16:10

„Jedni o rydwanach, a drudzy o koniach,my natomiast będziemy wspominać o imieniu Jehowy, naszego Boga” (Psalm 20:7 albo 20:8 w niektórych wydaniach)

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z IMIENIEM BOŻYM NA MONETACH

„Wy jesteście moimi świadkami — brzmi wypowiedź Jehowy — moim sługą, którego wybrałem, abyście mnie poznali i wierzyli we mnie, i rozumieli, że ja jestem ten sam. Przede mną nie został utworzony żaden Bóg ani po mnie nie ma żadnego. Ja, właśnie ja jestem Jehowa, a oprócz mnie nie ma wybawcy” (Izajasza 43:10-12)

„Przyszli więc do narodów, do których przyszli, i zaczęto bezcześcić moje święte imię, mówiąc o nich: ‘Ci są ludem Jehowy, a wyszli z jego ziemi’. I okażę współczucie dla mego świętego imienia, które dom Izraela zbezcześcił między narodami, do których przyszli”. „Dlatego powiedz domowi Izraela: Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Nie ze względu na was to czynię, domu Izraela, lecz dla mojego świętego imienia, które zbezcześciliście wśród narodów, do których przyszliście” (Ezechiela 36:20-23)

„I ześlę ogień na Magog oraz na tych, którzy bezpiecznie mieszkają na wyspach; i ludzie będą musieli poznać, że ja jestem Jehowa. A moje święte imię uczynię znanym pośród mego ludu izraelskiego i już nie pozwolę bezcześcić mego świętego imienia; i narody będą musiały poznać, że ja jestem Jehowa, Święty w Izraelu” (Ezechiela 39:7)


MONETA Z IMIENIEM BOZYM / POWIEKSZENIE

Jakie to ma znaczenie , aby wymawiać Imię Boże (z szacunkiem oczywiście)?

Bóg sam podał ludziom to imię do odróżnienia się od tysięcy innych bóstw.
Pozwolenie ludziom na zwracanie się do Boga po imieniu, stanowi o wyjątkowej miłości Boga do człowieka, który, choć Wszechmocny — potrafi zniżyć się do poziomu marnego prochu, jakim jesteśmy.
Nikt , bowiem, obcy nie pozwala zwracać się do siebie zbyt poufale. Co więcej — ludzie pyszni oczekują, aby ich tytułowano przemyślnymi określeniami.
Śmiem twierdzić, iż, kto nie zna imienia Bożego — nie zna samego Boga. Kto wstydzi się zwracać do Boga po imieniu, w modlitwie oraz publicznie je oznajmiać, tego wstydzić się będzie sam Bóg, w ostatecznym rozliczeniu.
Nie trudno zauważyć jedną jedyną religię na świecie, która Imię Boże Jehowa wpisała w swoją nazwę nawet, i która za cel przewodni stawia sobie oznajmianie tego Imienia.

Świadkiem Jehowy nie jestem ale mam swój rozum i dociekliwość. Oceńcie i Wy sami, jak się sprawy mają.

top
[Linki w sieci:] JHWH — strona Wojsala

Imię Boże

Imię Boże   Imie Jehowy w klasztorze w Bordesholm, w Niemczech

Imie BOZE w kosciele Mariackim w Gdansku
top© 2002 — RUMBURAK