uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

IMIĘ BOŻE w biblii hebrajskiej

W judaistycznych wydaniach Tanachu (Tanach to żydowska nazwa dla Pism Hebrajskich, składających się z Tory, Kronik, Proroków, i Psalmów) imię Boże — w przeciwieństwie do wydawnictw, mieniących się chrześcijańskimi — nie jest usuwane. Zydzi bardzo dbają, by w świętych Pismach nie usunąć ani jednej literki.

JHWH

Alfabet hebrajski nie zawiera samogłosek, które to w dobie obecnej zastępuje się znakami diakrytycznymi (odpowiednią kombinacją kropek i kresek). Warto zaznaczyć w tym miejscu, iż znaki diakrytyczne stosuje się wyłącznie w publikacjach naukowych, encyklopediach, słownikach oraz Biblii — po to, by nie było niejasności w odczycie tekstu. W życiu codziennym, w prasie, w piśmie odręcznym, Żydzi nie używają znaków diakrytycznych.

Poniższe skany pochodzą z dwóch posiadanych przeze mnie żydowskich Tanachów:

  1. polskiego wydawnictwa, sygnowanego przez fundację „Pardes Lauder” z Krakowa, pod redakcją rabina Sacha Pecaric'a (rok wydania 2001)
  2. izraelskiego wydania KOREN PUBLISHERS JERUSALEM LTD.  (z roku 1991)
Kodeks leningradzki Kodeks Leningradzki, z zaznaczonymi Tetragramami, których znaki diakrytyczne wskazują na wymowę JEHOWA

Pierwszy zeskanowany fragment pochodzi z 2 rozdziału Księgi Rodzaju, wersety 15-24. Imię Boże Jehowa pojawia się w nim 6 razy. Dlaczego własnie Jehowa, a nie — propagowane przez katolicki Kościół — Jahwe? Otóż w większości judaistycznych wydań Tanachu, czterem spółgłoskom imienia Bożego - JHWH [JHWH, czytane od prawej do lewej], przyporządkowuje się znaki diakrytyczne, odpowiadajęce takiej właśnie wymowie. Czasami zdarza się, co widać na skanie z poz. 2, że tetragramowi nie przyporządkuje się żadnych znaków, oznaczających samogłoski, zostawiając odczytanie (bądź przemilczenie czy podmianę go na ADONAJ=PAN czy ELOHIM=BÓG) tego słowa czytelnikowi.

Dylemat Jahwe czy Jehowa jest sztucznym dylematem, mającym miejsce wyłącznie w środowiskach przeciwnym Świadkom Jehowy, którzy najbardziej to Imię propagują. Tak na prawde, nie ma to znaczenia, jak wymawia się imię Boże — i tak każde imię inaczej brzmi w danym języku, a sam język to żywa materia, podlegająca ciągłym przeobrażeniom. Natomiast nagannym jest świadome usuwanie Tetragramu z przekładów biblijnych na języki narodowe. Bowiem, jesli ktoś nie chce — niech imienia Bożego nie wymawia, lecz usuwanie Go z treści, to zwykłe fałszerstwo Biblii.

Tanach w wydaniu PARDES LAUDER przy tłumaczeniu na język polski zamienia hebrajskie JEHOWA ELOHIM (Jehowa Bóg) na Bóg, pisane — dla odróżnienia — pismem pochyłym. Zestewienie słów JEHOWA ELOHIM występuje w Biblii zapewne nie przypadkowo. Bowiem fałszywych bogów (ELOHIM) było i jest na świecie mnóstwo (w hinduizmie jest ich aż 350 milionów !!! - zobacz artykuł w uStroniu: HINDUIZM, będący 5 rozdziałem książki „Człowiek poszukuje Boga”), a Bóg o prawdziwy jest tylko jeden — wyraźnie określony i nazwany z imienia.Drugi zeskanowany fragment pochodzi z 1 Księgi Samuela: od rozdziału 1, wersety 19-28 do rozdziału 2, wersety 1-26. Imię Boże JHWH występuje tam 31 razy i zanotowane jest samodzielnie, bez połączenia z określeniem ELOHIM-Bóg. Jedyne w tym fragmencie słowo ELOHIM, pojawia się również w oderwaniu od JHWH.

 

[1]
Tanach Perdes Lauder
[2]
Hebrajski Tanach
top© - RUMBURAK