Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski
Tajemnica szczęścia rodzinnego — WSTĘP

Tajemnica szczęścia rodzinnego

szczęście rodzinne
[Rozdziały:]
[Skróty nazw przekładów Biblii użytych w publikacji:]

Bg   — Biblia gdańska z 1635 roku
Bp   — Biblia poznańska, wyd II, Księgarnia św.Wojciecha, Poznań 1987
Bw  — Biblia warszawska, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975
BT   — Biblia Tysiąclecia, wydanie II, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1971
NW  — New World Translation of the Holy Scriptures — With References, 1984

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wersety biblijne są przytoczono z Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekłądzie Nowego Świata, a w zakresie Pism Hebrajskich — z Biblii Warszawszkiej.
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF New York. INC, wydanie w języku polskim w roku 1996
top[Rozdziały:]