Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski
POWIĘKSZENIE 1935 - Biskupi niemieccy oddający cześć Führerowi (od lewej: Franz Rudolf Bornewasser, Ludwig Sebastian,niezidentyfikowany, Reichinnenminister Frick oraz Joseph Gobbels

Hitler i ksiądz Tiso Hitler greets Msgr. Joseph Tiso, Slovakian Chief of State, Papal Chamberlain and Roman Catholic priest, at Hitler's field headquarters on the Eastern Front, October, 1941.

Uroczyste przywitanie się, w 1941roku, z księdzem Josefem Tiso - faszystowskim dyktatorem Słowacji, po wojnie osądzonym za kolaborację i straconym.


Czas wojny W czasie II wojny światowej papież Pius XII przyjął postawę bierną, co po wojnie stało się głównym zarzutem pod jego adresem.
Nie wypowiadał się głośno na temat holocaustu, chociaż od 1943 r. miał rozeznanie na temat tego, co naprawdę dzieje się w obozach śmierci.

Kiedy Eduardo Senatro, korespondent L'Osservatore Romano w Berlinie, zapytał Piusa XII, czy nie zaprotestuje przeciwko eksterminacji żydów, papież odpowiedział, według reportera: „Proszę nie zapominać, że w armii niemieckiej służy wiele milionów katolików. Czy mam ich doprowadzić do konfliktu sumienia?”.

Od początku lat pięćdziesiątych Pius XII myślał o zwołaniu soboru powszechnego. W styczniu 1951 projekt ten, jednak, upadł, z powodu obawy papieża przed poruszaniem zbyt świeżych i drażliwych spraw, związanych z minioną wojną, tymbardziej, iż w prasie zaczęły pojawiać się oskarżenia pod adresem administracji watykańskiej, o umożliwienie wyjazdu do Ameryki Południowej niektórych zbrodniarzy wojennych.


Zydowskie dzieci w Auschwitz
Miliony dzieci Auschwitz, to jedna z najtragiczniejszych kart w historii ludzkości. Po wojnie, wielu krytyków Piusa XII zarzucało mu, że nie próbował wpłynąć na nazistów, aby ulżyć losowi najmłodszych


Pius XII Pierwszą głową państwa, którą Pius XII poinformował o swojej elekcji (wyborze na papieza), w 1939r., był Führer - mający już za sobą siedem lat, naznaczonych terrorem, a niebawem będący okrzykniętym jednym z największych zbrodniarzy wszechczasów

OTWÓRZ POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA
1933 duchowieństwo, zarówno katolickie, jak i protestanckie aktywnie uczestniczy w przyjmowaniu wojskowej parady, w dniu wybrania Hitlera na kanclerza III Rzeszy.

Papież Pius XI powiedział wicekanclerzowi Franz von Pappen (który w 1933 wydatnie przyczynił się do wynegocjowania konkordatu, między Watykanem a Hitlerem [co nastąpiło dokładnie 20 lipca 1933], a w 1959 r został papieskim szmbelanem), iż: „jest bardzo zadowolony z tego, że Rząd niemiecki ma na czele człowieka, który bezkompromisowo sprzeciwia się komunizmowi …”
[David Hunt, Woman Rides the beast, s. 59, cytowane za Franz von Pappen, Memoirs (London, 1952), s. 279.]

Kiedy Niemcy, w roku 1933 zaanektowały Austrię - jej episkopat stanął po stronie Hitlera, szybciej nawet, niż episkopat niemiecki, wystosowując stosowny apel:

„My, biskupi Austrii, postanowiliśmy, po sumiennych naradach, w obliczu wielkiej chwili dziejowej, jaką przeżywa naród austriacki, i w prześ-wiadczeniu, iż w naszych czasach zostaje zaspokojona tysiącletnia tęsknota naszego narodu do zjednoczenia się z Niemcami w jednym wielkim państwie, skierować do wszystkich wiernych przedstawiony niżej apel. Możemy to uczynić z tym większą ufnością, że pełno-mocnik Führera, odpowiedzial-ny za przeprowadzenie w Austrii plebiscytu - Gauleiter Bürckel - zaznajomił nas z uczciwymi intencjami polityki Führera, której dewizą są słowa: «Oddajcie Bogu to, co boskie, a cesarzowi to, co cesarskie».”

Wiedeń 21 marca 1938 roku.

Za wiedeńską prowincję pościelną: Th.kard.Innitzer; za salzburską prowincję kościelną: S.Waitz, książę-arcybiskup

Arcybiskup Fryburga, Gröber, 25 kwietnia 1933 roku, po dojściu Hitlera do władzy, przekonywał katolików, że nie wolno „wyrażać dezaprobaty dla nowego państwa, lecz należy odnosić się doń pozytywnie i bez zastrzeżeń współpracować z jego władzami” (Ecclesiastica, rocz.13, str.475)

W sierpniu, tenże arcypasterz oświadczył: „Nie ma zatem żadnych przeszkód, by flagi i emblematy Narodowo-socjalistycznej Robotniczej Partii Niemiec tolerować w Kościele katolickim i zezwalać na umieszczanie ich w nawach świątyń” (cyt. w: Schmaus, „Begegnungen zwischen katholischen Christentum”, str.7)

W kwietniu 1933, Hitler powiedział biskupowi Berningowi z Osnabbrück: „Jeśli chodzi o Żydów, to realizuję tę samą politykę, jaką przyjął Kościół katolicki przed 1500 laty”

VIDEO open in Real Audio Plik VIDEO, doku-mentujący spółko-wanie religii chrześ-cijaństwa z nazistami (format RealAudio )
W przypadku braku odtwarzacza Real Audio, odsłuchać można sam plik dźwiękowy Mp3 (240kB)

VIDEO open in Real Audio Przemówienie Hitlera w kościele garnizo-nowym 21 marca 1933, w Poczdamie
Plik VIDEO (dla posia-daczy odtwarzacza RealAudio)
Ścieżka dźwiękowa w Mp3 (360kB) z powyższego filmu.

Reportaż radiowy z kościoła garnizo-nowego w Poczdamie z 1933 roku:
w formacie RealAudio
w formacie Mp3

• Pius XII
Eugenio Pacelli, - ur. 2 marca, w średnio zamożnej rodzinie szlacheckiej. Zagorzały przeciwnik komunizmu. Od 1919r nuncjusz apostolski przy Republice Weimarskiej (Niemcy). Wiele lat zamieszkiwał w Monachium i Berlinie. W 1929r z jego inicjatywy doszło do zawarcia konkordatu pomiędzy Watykanem a niemieckim krajem związkowym, jakim były Prusy. Dzięki temu, w 1930 otrzymał kapelusz kardynalski, a w 1930 został sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej. Dwa lata później, za jego pośrednictwem - Watykan zawarł konkordat z Badenią, a 20 lipca 1933 z Trzecią Rzeszą. xzob.zdjęcie
3 marca 1939 został wybrany papieżem i przyjął imię Piusa XII. Zmarł 9 października 1958r.
[link w sieci]
• Wyspa
Pius XII - nim został papieżem - spędził w Niemczech 13 lat. Tam podziwiał „wspaniałe cechy tego narodu”, otaczając się zewsząd Niemcami. Jego doradcami byli: dawny przewodniczący Partii Centrum - Kaas, niemieccy jezuici: Hentrich, Gundlach i Hürth. Miał niemieckiego sekretarza osobistego, jezuitę Leibera, oraz niemieckiego spowiednika, którym był również jezuita Bea. Ojciec Wustenberg (także Niemiec) piastował ważny urząd w Sekretariacie Stanu. Nawet „najbliższa” papieżowi zakonnica - Pasqualina Lehnert, pochodziła z Bawarii. Mało tego: jego dwa koty perskie nazywały się Peter i Mietze, a jeden z kanarków Gretchen. Ludzie odwiedzający Watykan mówili często o „niemieckiej wyspie w Watykanie” albo o „papieżu Niemców”
• Opinia
Adolf Hitler miał katolickich rodziców, był ochrzczony jako katolik i tak też został wychowany i wykształcony. Nigdy go jednak nie ekskomunikowano, co nie omieszkano czynić innym, za drobne odstępstwa dogmatyczne (czyli herezje).
„Mein Kampf” Kościół nigdy nie wpisał do Index Ksiąg Zakazanych

W przeciwieństwie do powyższego - pod koniec lat czterdziestych - Pius XII nie ociągał się przed publicznym potępieniem komunizmu, a w 1947r. Święte Oficjum (czyli Inkwizycja) wydała dekret, nakładający ekskomunikę na tych, którzy popierali partie komunistyczne.
Hitler z nuncjuszem papieskim


Hitler z nuncjuszem papieskim Hitler, sfotografowany z nuncjuszem
papieskim Basallem di Torregrossą

Hitler a Papiestwo
— cząstka faktów

Religia często odgrywa dominująca rolę jako podżegacz wojenny. „Kościoły chrześcijańskie świetnie potrafią potrafią rozpalać żądzę krwi, a my z tego chętnie korzystamy” — tak wypowiedział się brytyjski generał Frank P.Crozier o pierwszej wojnie światowej. Hitler tę zasadę perfekcyjnie wykorzystał.

Hitler wita arcybiskupa Archbishop Cesare Orsenigo, papal nuncio to Germany, talks with Hitler at a formal reception in Berlin in Jan. 1936.

Arcybiskup Cesare Orsenigo, nuncjusz papieski na Niemcy, rozmawia z Hitlerem na oficjalnym przyjęciu w Berlinie, w styczniu 1936 roku.

Dnia 12 marca 1938 roku Hitler, nie napotykając oporu, wkroczył do Austrii i wkrótce przyłączył ją do Niemiec. W niespełna tydzień później wszystkich sześciu biskupów austriackich, wśród nich kardynał Theodor Innitzer, podpisało płomienną ‘uroczystą deklarację’, w której w związku z nadchodzącymi wyborami, oświadczyli: „jako biskupi uważamy za swą oczywistą powinność obywatelską, by jako Niemcy opowiedzieć się za Rzeszą Niemiecką”.
W trakcie wielkiego przyjęcia w Wiedniu, kardynał Innitzer należał do pierwszych, którzy przywitali Hitlera pozdrowieniem nazistowskim. Nakazał także zawiesić we wszystkich kościołach austriackich flagi ze swastyką, bić w dzwony i modlić się za nazistowskiego dyktatora.

Prasa austriacka opublikowała ową ‘uroczystą deklarację’ (Feierliche Erklärung) dnia 28 marca 1938 roku, w związku z plebiscytem. Gazetowy nagłówek tej deklaracji brzmiał: „Bekenntnis der katholischen Kirche zu Grossdeutschland. Episkopat für Nationalsozialismus” (Opowiedzenie się Kościoła katolickiego za Wielkimi Niemcami. Episkopat popiera narodowy socjalizm)

Heil Hitler

Kiedy w roku 1938 Niemcy zmusiły Czechosłowację do uległości, pod groźbą zastosowania przemocy - odbyta w Fuldzie konferencja biskupów, stała się okazją do przesłania Hitlerowi listu gratulacyjnego.

W 1939 roku, w dzienniku urzędowym diecezji bamberskiej, znalazł się takie oto kazanie, z okazji urodzin Führera: CZYTAJ

Poparcie dla Hitlera ze strony niemieckich biskupów katolickich nie ustało bynajmniej w chwili wybuchu wojny, lecz było odtąd wyrażane jeszcze gorliwiej. W wielu wypowiedziach zwracali się oni do narodu niemieckiego, by okazywał Hitlerowi posłuszeństwo i z determinacją mu służył.

Heil Hitler

W „Vademecum für den katholischen Soldaten” (Vademecum dla katolickiego żołnierza), które 8 listopada 1938 roku uzyskało imprimatur Ordynariatu Biskupiego w Münsterze, czytamy: CZYTAJ

Gdy jesienią 1939 roku polscy katolicy ginęli masowo od bomb, zrzucanych przez Niemców na Warszawę, niemieccy katolicy, zachęcani do tego przez swych kardynałów i biskupów, modlili się o to, by nie ucierpiała hitlerowska Rzesza. Oto modlitwa, odmawiania przez księży diecezji münsterskiej, na polecenie ordynariusza, hrabiego Galena: Otwórz treść modlitwy

Po nieudanym zamachu na Hitlera, w listopadzie 1939 roku, kardynał Faulhaber odprawił, w monachijskim kościele Najświętszej Marii Panny, uroczystą mszę dziękczynną i wraz ze wszystkimi biskupami bawarskimi pogratulował Hitlerowi ocalenia. (źródło: Manhattan, str.195)

Na początku roku 1940, biskup Augsburga, Kumpfmüller, zapewnił, że Chrystus jest „zawsze najlepszym towarzyszem broni”. „Chrystus dochowuje wierności temu sztandarowi, któremu ślubował ofiarność, bez względu na to, co miałoby się zdarzyć” (źródło: „Münchner Katholische Kirchenzeitung” z 7 stycznia 1940 roku, str.3)

Bawarscy biskupi katoliccy, oświadczyli w 1941 roku, we wspólnym liście pasterskim: CZYTAJ

W memoriale wszystkich katolickich biskupów Niemiec, z 10 grudnia 1941 roku, owi dostojnicy Kościoła stwierdzają: CZYTAJ
Komentarz do powyższego memoriału jest zbyteczny.nazistowskie sztandary w kościele Nazistowskie sztandary w kościele

… „biskupi niemieccy uważają za swój obowiązek popieranie przywódcy Rzeszy Niemieckiej wszystkimi środkami, jakie Kościół ma do dyspozycji. […] Musimy zmobilizować wszystkie siły duchowe i moralne Kościoła, aby umocnić ufność w Führera.”
List pasterski biskupów niemieckich z dnia 3 stycznia 1937r.
[David Hunt, Woman Rides the Beast, s. 61, cytowane za Guenter Lewy, The Catholic Church and the Nazi Germany (McGrow - Hill, 1964), str. 106-109.]„Za czasów Hitlera (…) wicekanclerzem został katolik, i w zasadzie od pierwszego dnia istnienia tego reżimu, Franz von Pappen grał rolę dobosza, mającego przyciągnąć ugrupowania katolickie, by udzieliły poparcia nowej Rzeszy. Po całym kraju słyszano, jak von Pappen nawoływał wiernych do ślepego posłuszeństwa wobec Adolfa Hitlera”.

Na początku roku 1933, kierownictwo Akcji Katolickiej w Niemczech, pozostające wówczas pod przewodem von Pappena, wydało następujące oficjalne oświadczenie:

”My, katolicy niemieccy, całą duszą i z pełnym przekonaniem będziemy popierać Adolfa Hitlera i jego Rząd. Jesteśmy pełni podziwu dla jego umiłowania ojczyzny oraz energii i mądrości jako męża stanu. (…) Katolicyzm niemiecki (…) musi czynnie uczestniczyć w budowaniu Trzeciej Rzeszy”.

Franz von Pappen przyczynił się walnie do zawarcia konkordatu między rządem hitlerowskim a Watykanem. Konkordat ten podpisano 20 lipca 1933 roku. PODGLĄDzob.zdjęcie W specjalnym komunikacie podano:

„Kardynał i sekretarz stanu - Pacelli (późniejszy papież Pius XII) udekorował dziś wicekanclerza von Pappena Wielkim Krzyżem Orderu Piusa (..). W darze od rządu Rzeszy, wicekanclerz von Pappen ofiarował kardynałowi sekretarzowi stanu Madonnę z białej porcelany miśnieńskiej. (…) Na wszystkich podarkach widniała dedykacja: 'Na pamiątkę konkordatu z Rzeszą, 1933' ”

[Powyższe cytaty zaczerpnięto z książki H.W.Blood-Ryana, pt. Franz von Pappen - His Life and Times / Franz von Pappen - jeg życie i epoka]
Salutujący katolicki ksiądz wśród szturmowców Biskup Bornewasser z Trewiru, po dojściu Hitlera do władzy, patetycznym tonem, oznajmia:

„Z podniesioną głową i energicznym krokiem wkroczyliśmy do nowej Rzeszy i jesteśmy gotowi służyć jej ze wszystkich sił, ciałem i duszą”. („Ecclesiastica”, rocz.13, str.477)

A biskup-sufragan Burger, nie waha się stwierdzić:

„Cele rządu Rzeszy sa od dawna celami naszego Kościoła katolickiego” (Burger, „Unser Wille zur Tat, Zeit ud Volk”, I,str.181)


Kardynał Faulhaber z Monachium, który już podczas pierwszej wojny światowej, służył jako biskup polowy, stał się szczególnie gorliwym zwolennikiem Hitlera, do którego wysłał odręcznie napisany list, zawierający między innymi takie słowa:

„Mówimy szczerze, z głębi duszy: oby Bóg zachował naszemu narodowi jego kanclerza”. (A.Kupper, art. „Zur Geschichte des Reichkonkordats” w „Stimmen der Zeit”, t.163)


Państwo watykańskie, w roku 1933, jako pierwsze uznało nazistowską dyktaturę, mimo, iż Adolf Hitler już 30 stycznia 1933 roku zagroził wytępieniem rasy żydowskiej w Europie.

Przewodniczący konferencji biskupów w Fuldzie, kardynał Adolf Bertram, narzekał w swych kazaniach na „moralne zdziczenie” sprowadzonych siłą do Rzeszy, przez nazistów, polskich robotników.

Po dokonanym w Monachium, jesienią 1939 roku zamachu na Hitlera, Pius XII osobiście pogratulował mu, poprzez swego nuncjusza, uratowania się od tego wielkiego niebezpieczeństwa. W imieniu biskupów Bawarii, pogratulował też Hitlerowi kardynał Faulhaber:

„My wszyscy dziękujemy Panu Bogu za Jego łaskawość” - pisał organ ratyzbońskiej kurii biskupiej po „zbrodniczym zamachu na życie Führera i kanclerza Rzeszy”. „My wszyscy modlimy się, z głębi naszych serc: Panie, miej zawsze pod Twoją cudowną opieką Führera i cały nasz naród niemiecki! ”

20 lipca 1944 roku, monachijski kardynał, Faulhaber, potępił kolejny zamach na Hitlera, nazywając go „szaleństwem, które rzuciło nasz naród w najokropniejszy chaos i w najbardziej skuteczny sposób dopomogło bolszewizmowi do zwycięstwa”. Zaś po samobójczej śmierci Hitlera, przewodniczący konferencji biskupów w Fuldzie, kardynał Bertram, polecił odprawiać w dniu 1 maja uroczystego requiem, dla uczczenia pamięci führera.


POWIĘKSZENIE / ZOOM+
Pacelli z wizytą w Berlinie

Pacelli, zaraz, po wybraniu go na papieża, w 1939 roku - obdarzył godnością książęcą trzech swoich krewnych. Innym, z pierwszych posunięć nowego papieża, było złożenie podziękowania generałowi Franco za odniesienie „tak pożądanego przez Kościół katolicki zwycięstwa” (I ani słowa o 600 tys. ofiar wojny!). Następny telegram z gratulacjami wysłano do führera niemieckich nazistów, któremu Pacelli przekazał „najlepsze życzenia opieki niebios i błogosławieństw wszechmocnego Boga”. Od samego początku swego pontyfikatu, Pacelli (Pius XII) podkreślał, iż Führer jest prawowitym przywódcą Niemców, a kto odmówi mu posłuszeństwa, ten zgrzeszy.

Na rok przed hitlerowską inwazją na Rosję, grupa jezuickich absolwentów rzymskiego Collegium Russicum, przekroczyła radziecką granicę, w przebraniach i pod fałszywymi nazwiskami, by na zlecenie Watykanu prowadzić działalność szpiegowską. Dlatego też podsekretarz stanu w rządzie Rzeszy - Luther - doszedł, w dłuższym memorandum, do następującego wniosku: „Obecny papież już od chwili wybuchu wojny wiąże swe plany polityczne ze zwycięstwem państw osi”. Dlatego też, szef wywiadu - Schellenberg, Obergruppenführer SS - podsumował swoją pięciostronicową relację z rozmowy z papieżem: „Papież uczyni wszystko, co w jego mocy, żeby zapewnić zwycięstwo Niemiec. Jego celem jest zniszczenie Rosji”.

Po inwazji Hitlera na Rosję, Pius XII z radością mówił, w swym radiowym orędziu, o „dających sercu nadzieję na rzeczy wielkie, święte”, i dostrzegał „wspaniałą ofiarność walczących w obronie [ ! ] zrębów chrześcijańskiej kultury”, wyrażając ufność w „ich triumf”.
Wypowiadający powyższe słowa „namiestnik Chrystusa” nie miał zapewne na myśli żołnierzy Armii Czerwonej? smile

POWIĘKSZENIE / ZOOM+
Pius XII wśród niemieckich nazistów

Kiedy Anglia i Francja wezwały go, by potępił Niemcy jako agresora i sprawcę drugiej wojny światowej - papież odrzucił ich apel. Znał prawdę ale milczał. Zamiast tego - niejednokrotnie dawał wyraz „nie tylko najgorętszej sympatii dla Niemiec, ale i podziwowi dla wielkości Hitlera” i polecił aż dwóm nuncjuszom, by przekazali mu, że papież nie pragnie „niczego bardziej, niż zwycięstwa Führera”!

Swą proniemieckość Pius XII okazywał także po wojnie, stawiając w Europie, nade wszystko, na niemieckiego kanclerza Adenauera, przy czym niejednokrotnie, w swych wypowiedziach, przyzwalał nawet na wojnę jądrową!

W chwili śmierci Pacielli'ego (papieża Piusa XII) jego prywatny majątek wynosił 80 milionów marek. W samym tylko wojennym roku 1943 Pacelli otrzymał 450 milionów marek podatku od niemieckich katolików.

GOT MIT UNS Klamra z pasa niemieckiego żołnierza, z napisem „GOTT MIT UNS” (Bóg z nami)
Źródła powyższego zaznaczonego tekstu:

Więcej o Piusie XII w sieci:

ZOBACZ POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA

Inne zdjęciainne zdjęcia


Po lewej:
Kardynał Innitzer, który nakazał uczcić wkroczenie Wehrmachtu do Austrii, biciem w dzwony kościelne i wywieszeniem flag ze swastykami w kościołach - na zdjęciu wchodzi do lokalu wyborczego, z pozdrowieniem ‘Heil Hitler’ i oddaje głos na rzeszę Niemiecką (10 kwietnia 1938) (Scheinmann, str.48)

Po prawej:
„Uroczysta deklaracja”, w której sześciu biskupów oświadcza, że ich obywatelskim obowiązkiem jest głosować na Rzesze Niemiecką.

Linki o podobnej tematyce w uStroniu:
top