Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski
Artykuły   •••  tematyka religijno-społeczna
1. Czy RELIGIE ŚWIATA wskazują właściwą drogę?

Religia jest jedną z najpotężniejszych sił, jakie zna historia. Czy jednak religie świata rzeczywiście stanowią siłę, zmierzającą do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa? Ponadto, czy kościoły chrześcijaństwa nie są gołosłowne w swoim twierdzeniu, że idą śladami Jezusa Chrystusa? Czy to nie one podsycają nienawiść, która zagraża przyszłości człowieka? Rzut oka na przeszłość prowadzi do zaskakujących wniosków…

:: Czytaj ::

2. Czy RZĄDY KLERU są dobrym wyjściem?

Kościół rzymskokatolicki przelał więcej niewinnej krwi niż jakakolwiek inna instytucja…

:: Czytaj ::

3. Dlaczego ludzie PORZUCAJĄ tradycyjne religie?

Religie, które twierdzą, iż opierają się na naukach Chrystusa, mają około 1,7 miliarda wyznawców. Chrześcijaństwo jest, zatem, największym systemem religijnym świata, przewyższającym liczebnie nawet tak popularne religie, jak: buddyzm, hinduizm czy islam. Jednak badania wskazują, że w wielu krajach, uznawanych za chrześcijańskie — kościoły tracą wpływy…

:: Czytaj ::

4. Religia w dzisiejszej POLSCE

Polacy znani są na całym świecie ze swej religijności. Około 95 % deklaruje przynależność do Kościoła rzymsko-katolickiego… a jaki jest rzeczywisty obraz Kościoła w Polsce ?

:: Czytaj ::

5. Modlitwy o pokój — czy powstrzymają wojny i terroryzm?

Na początku 2002 roku, wielu przywódców religijnych zgromadziło się we włoskim mieście Asyż, by modlić się o pokój.
Czy takie modlitwy zdołają powstrzymać wojny i terroryzm?
Dlaczego Bóg nie odpowiada na modlitwy o pokój, zanoszone przez przywódców, reprezentujące rozmaite religie?
Odpowiedzi na te pytania przedstawia trzyczęściowy artykuł:

:: Czytaj ::

6. Jak CHRZEŚCIJAŃSTWO zaczęło należeć do świata?

Chrystianizm nigdy nie miał należeć do tego świata. Tymczasemw IV wieku stał się oficjalną religią państwową cesarstwa rzymskiego. Jak do tego doszło?

:: Czytaj ::

7. Objawienia MARYJNE

W ostatnich latach obserwuje się drastyczny odpływ ludzi od katolickiego Kościoła, a także kryzys moralny wśród samych duchownych. Jednocześnie nasilają się objawienia Maryjne, które źle wróżą Watykanowi…

:: Czytaj ::

8. Wniebowzięcie mitu

Artykuł o fałszu wniebowzięcia Marii, głoszonego przez odstępcze chrześcijaństwo.

:: Czytaj ::

9. Pogańskie pochodzenie dogmatu o dziewictwie Maryi

Zapłodnienie dziewicy przez boga to idea znana już w Egipcie i Babilonie, w Indiach i Persji, w Grecji i Rzymie…

:: Czytaj ::

10. RELIKWIE -XXX-

STRONA W PRZYGOTOWANIU…

:: Czytaj ::

11. Dogmat o nieomylności papieża

To, co dzisiaj dla wielu katolików wydaje się oczywiste i nie wymagające roztrząsania — w 1870 roku, na Soborze Trydenckim było przyczynkiem ogromnych emocji i sporów. Uchwalony tam dogmat o prymacie i nieomylności papieża budził najwięcej kontrowersji. Część, z prawe 700 biskupów, przewijających się przez salę obrad, nie widziała podstaw biblijnych do uchwalenia takiego dogmatu. Prym wśród tych oponentów wiódł chorwacki biskup pochodzenia niemieckiego — Strossmayer. Był on niezwykle dobrym mówcą, a jegoprzemówienie po łacinie, na Soborze Trydenckim, wywołało wielka sensację.

:: Czytaj ::

12. Jak powinny być finansowane organizacje religijne?

Czy dawanie na tacę powinno być dla człowieka brzemieniem, czy też może sprawiać radość?

:: Czytaj ::

13. KATEDRY — budowle ku chwale Boga czy ludzi?

Wielkie monumentalne budowle, będące ogromnym finansowym obciążeniem dla społeczeństwa — czy mają uzasadnienie biblijne?

:: Czytaj ::

14. Czy OJCOWIE KOŚCIOŁA byli obrońcami prawdy biblijnej?

:: Czytaj ::

15. Cyryl i Metody — tłumacze Biblii, którzy wymyślili alfabet

:: Czytaj ::

16. Kult KSIĘŻYCA

Jak na przestrzeni wieków księżyc oddziaływał na ludzi…

:: Czytaj ::

17. DYLEMAT religijny w kolonialnej Brazylii

W ciągu minionych stuleci sprzedano w niewolę miliony Afrykanów. Artykuł opisuje skandaliczny udział chrześcijaństwa w handlu niewolnikami oraz ukazuje sposób w jaki religia przyczyniła się do rozwoju niewolnictwa kolonialnego w Brazylii.

:: Czytaj ::

18. Prawda o Betlejem i Bożym narodzeniu

Czy Betlejem rzeczywiście jest symbolem jedności i miłości chrześcijańskiej? Jaka jest prawda o Betlejem i Bożym Narodzeniu?

:: Czytaj ::

19. BOŻE NARODZENIE — święto religijne czy świecie?

Chociaż niektórzy twierdzą, iż zwyczaje bożonarodzeniowe są oparte na sprawozdaniu biblijnym, w rzeczywistości większość z nich swymi korzeniami sięga pogaństwa…

:: Czytaj ::

20. Czy Jezus urodził się zimą?

:: Czytaj ::

21. PREZENTY gwiazdkowe — ciesza, czy rozczarowuja?

:: Czytaj ::

22. Prawda o ZWOJACH znad Morza Martwego

Przeszło 50 lat temu, pewien Beduin, pasący owce, wrzucił kamień do jakiejś jaskini. To, co w niej później znaleziono, niektórzy okrzyknęli największym odkryciem archeologicznym XX wieku…

:: Czytaj ::

23. Co to jest tekst MASORECKI?

:: Czytaj ::

24. KARAIMI poszukują prawdy

:: Czytaj ::

25. RASZI — wpływowy komentator biblijny

:: Czytaj ::

26. MAJMONIDES — człowiek, który zmienił oblicze judaizmu

:: Czytaj ::

27. TALMUD — czym jest ?

:: Czytaj ::

28. MISZNA a Prawo Boże, dane Mojżeszowi

:: Czytaj ::

29. PRAWO USTNE — dlaczego zostało spisane ?

:: Czytaj ::

30. U korzeni ATEIZMU

Żyjemy na planecie wstrząsanej licznymi kryzysami. Fatalna sytuacja światowa budzi u wielu wątpliwości co do istnienia Boga…

:: Czytaj ::

31. Kościół katolicki a ewolucja

…niektórzy ludzie świeccy dostrzegli, że teoria Darwina mogłaby być skutecznym narzędziem do osłabienia potęgi duchowieństwa. Wybuchła więc zażarta walka…

:: Czytaj ::

32. Kościół MORMONÓW — powrót do chrystianizmu?

xxx…

:: Czytaj ::

33. ISLAM: posłuszni i szczęśliwi

Skąd się bierze siła najmłodszej z wielkich religii…

:: Czytaj ::

[zob. także ISLAM — poddanie się woli Bożej]
topWszystkich artykułów w tym dziale: 34