Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski
Artykuły   •••  historia Izraela i Bliskiego Wschodu
1. Dawid Ben GURION

:: Czytaj ::

2. Deklaracja BALFOUR'A

:: Czytaj ::

3. Grupa STERNA

:: Czytaj ::

4. Proces ADOLFA EICHMANNA

:: Czytaj ::

5. Jasir ARAFAT

:: Czytaj ::

6. NASER

:: Czytaj ::

7. Pokój na Bliskim Wschodzie

:: Czytaj ::

8. Izrael i świat arabski

:: Czytaj ::

9. Ostre kanty

O powstaniu państwa Izrael pisze Adam Szostkiewicz…

:: Czytaj ::

10. Kalendarium HOLOCAUSTU

Oto prosta droga do komór gazowych Auschwitz: tysiące traktatów, kazań, listów papieskich, postanowień soborowych, masowe konfiskaty dóbr, palenie Talmudu i synagog, już w wiekach średnich oznakowanie Żydów i utworzenie dla nich gett, wyjmowanie ich spod prawa, ograbianie, oskarżanie o czary, wypędzanie i masakrowanie…

:: Czytaj ::

11. Hiszpański HOLOCAUST

Hitler nic nowego nie wymyślił, on tylko czerpał z wielowiekowej chrześcijańskiej tradycji Europy…

:: Czytaj ::

12. Pogromy Żydów w Europie Wschodniej

W połowie XVII wieku, w czasie powstania Chmielnickiego, którego rezultatem było przyłączenie znacznej części Ukrainy do Rosji, kozacy wraz z miejscowym chłopstwem dokonali masakry ludności żydowskiej. Zginęło wówczas ponad 100 tysięcy osób…

:: Czytaj ::

13. Noc KRYSZTAŁOWA

Hitler, natychmiast po dojściu do władzy w styczniu 1933 roku, rozpoczął ograniczanie praw osób pochodzenia żydowskiego…

:: Czytaj ::

14. HASMONEUSZE i ich spuścizna

Kiedy Jezus przebywał na ziemi, judaizm był podzielony na różne odłamy walczące między sobą o władzę nad ludem. Taki obraz sytuacji przedstawiono zarówno w Ewangeliach, jak i w pismach żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, żyjącego w I wieku…

:: Czytaj ::

15. Kim byli MACHABEUSZE ?

:: Czytaj ::

16. Fascynujące kroniki JÓZEFA FLAWIUSZA

Badacze historii od dawna analizują fascynujące dzieła Józefa Flawiusza. Urodził się on zaledwie cztery lata po śmierci Chrystusa i na własne oczy widział, jak w przejmujący sposób wypełniło się jego proroctwo, dotyczące losów narodu żydowskiego w I wieku…

:: Czytaj ::

17. Historia z biblijnej księgi Estery

Historyczna relacja z biblijnej Księgi Estery, która dała początek żydowskiemu świętu Purim…

:: Czytaj ::

18. Krótka CHRONOLOGIA dziejów starożytnego Izraela

Dzieje Izraela i diaspory…

:: Czytaj ::

topWszystkich artykułów w tym dziale: 18